putty-min

Macun Tipi

Polres UPE ve Polres GMP , oto macunu ve metal yüzeyler için macun imalatında kullanılan dolgu kabülü ve yapışma gücü çok yüksek DCPD bazlı amin içerikli ortofitalik reçinelerdir. Polres GMP daha çok esnekliğin gerekli olduğu galvanize yüzeyler için macun imalatında kullanılır. Her iki reçineden yapılan macunların çekimi sonucu metal yüzeyin zımparalanabilmesi ve kuruması mükemmeldir. Reçinelerin esnekliği oto macununun yüzeyde kuruma sonucu çatlama yapmasını engeller.

Polres UPE Polres GMP
Ürün Tanımı Macun Tipi Macun Tipi
Kimyasal İçeriği Ortoftalik / Standart Glikol / DCPD Ortoftalik / Standart Glikol / DCPD
Sıvı Haldeki Özellikler
Hızlandırıcı Opsiyonel Opsiyonel
Reaktivite Orta Orta
Tiksotropi Opsiyonel Opsiyonel
Viskozite  (cPs) 500-550 500-550
Jel Süresi Dk 12-14 10-16
Monomer oranı % 34-38 34-38
Katı Haldeki Özellikler
HDT °C 55-65 50-60
Barkol sertliği   (934-1) 30-40 30-40
Eğilime Dayanımı  (mPa) 50-70 65-75
Çekme Dayanımı  (mPa) 15-30 10-30
Darbe Dayanımı   (kj/m2) 7-12 7-12
Yüksek dolgu kaldırma Yüksek dolgu kaldırma
Kolay zımparalanma Kolay zımparalanma
Özellikler Mükemmel yapılma ve mukavemet Mükemmel yapılma ve mukavemet
Gelişmiş esneklik Gelişmiş esneklik
Polres GMP ile karışabilir Polres UPE ile karışabilir
Teknik Bilgi Formu (TDS)
Güvenlik Bilgi Formu (SDS)

Modifikasyon Kodları

T Tiksotropik LS Düşük Çekme
A Kobalt Hızlandırıcı HV Yüksek Viskozite
B Mavi İndikator LV Düşük Viskozite
D Dolgulu UV UV Absorber
FR Alev İlerletmeyen FT Fırça ve Rulo Uygulaması
LSE Düşük Strien Emisyonu TT Spray Application
ABP Amin Ön Hızlandırıcılı Renkli
WV Kış Versiyonu Şeffaf
SV Yaz Versiyonu Beyaz Jelkot
TE Teraftalik Asit W Beyaz Reçine
FRHI Alev ilerletmeyen Halojenli İzofitalik H Halojenli
FRH Alev İlerletmeyen Halojenli
Ambalaj

İstediğiniz paket tipini seçebilir veya konteyner seçenekleri hakkında bilgi almak için satış departmanımızla iletişime geçebilirsiniz.